object(CI_DB_mysqli_result)#35 (8) { ["conn_id"]=> object(mysqli)#18 (19) { ["affected_rows"]=> int(5) ["client_info"]=> string(79) "mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 38fea24f2847fa7519001be390c98ae0acafe387 $" ["client_version"]=> int(50012) ["connect_errno"]=> int(0) ["connect_error"]=> NULL ["errno"]=> int(0) ["error"]=> string(0) "" ["error_list"]=> array(0) { } ["field_count"]=> int(20) ["host_info"]=> string(20) "10.9.2.11 via TCP/IP" ["info"]=> NULL ["insert_id"]=> int(0) ["server_info"]=> string(18) "5.6.28-cdb2016-log" ["server_version"]=> int(50628) ["stat"]=> string(152) "Uptime: 2789318 Threads: 9 Questions: 1732116671 Slow queries: 5456 Opens: 4182 Flush tables: 1 Open tables: 3841 Queries per second avg: 620.982" ["sqlstate"]=> string(5) "00000" ["protocol_version"]=> int(10) ["thread_id"]=> int(124073960) ["warning_count"]=> int(0) } ["result_id"]=> object(mysqli_result)#36 (5) { ["current_field"]=> int(0) ["field_count"]=> int(20) ["lengths"]=> NULL ["num_rows"]=> int(5) ["type"]=> int(0) } ["result_array"]=> array(0) { } ["result_object"]=> array(0) { } ["custom_result_object"]=> array(0) { } ["current_row"]=> int(0) ["num_rows"]=> int(5) ["row_data"]=> NULL } 1001_729203227 - HappyFans Club - 开心粉丝团
1001_729203227 large avatar

1001_729203227

1001_729203227是第181399590号会员,加入于2018-05-24 22:07

签名:

个人主页:

所在地:

1001_729203227 最近创建的主题

  1001_729203227 最近回复了

  • 回复了 村长 创建的主题 【第1873关过关攻略】

   看了攻略,也得靠运气才能过。加三也不行。😳😇☹️ 2019-06-29
  • 回复了 1001_359029347 创建的主题 【2594关】图解步骤

   太难了,玩的焦头烂额,这是什么鬼。没意思了,彻底删除解脱吧![超凶] 2019-12-12
  • 回复了 1001_359029347 创建的主题 【2594关】图解步骤

   怎么玩都过不了,玩了快两天了。每次差一点,真心不想玩了。⊙ω⊙⊙ω⊙ 2019-12-12
  • 回复了 1001_359029347 创建的主题 【2744关】图解步骤

   打了好几天这关,怎么也过不去。真没劲。[悲伤到哭泣] 2020-03-05
  • 回复了 1001_359029347 创建的主题 【2602关】图解步骤

   加了N多次三步,打了两天,就是过不去。开心消消乐,真心是不开心呀!难道是**得不让玩的节奏。每一关都的玩几天才能过,在这么下去,本人就彻底不想劳神费力了。[超凶] 2019-12-17

  HappyFans Club - 开心粉丝团

  现在注册 已注册请 登入