object(CI_DB_mysqli_result)#35 (8) { ["conn_id"]=> object(mysqli)#18 (19) { ["affected_rows"]=> int(5) ["client_info"]=> string(79) "mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 38fea24f2847fa7519001be390c98ae0acafe387 $" ["client_version"]=> int(50012) ["connect_errno"]=> int(0) ["connect_error"]=> NULL ["errno"]=> int(0) ["error"]=> string(0) "" ["error_list"]=> array(0) { } ["field_count"]=> int(20) ["host_info"]=> string(20) "10.9.2.11 via TCP/IP" ["info"]=> NULL ["insert_id"]=> int(0) ["server_info"]=> string(18) "5.6.28-cdb2016-log" ["server_version"]=> int(50628) ["stat"]=> string(152) "Uptime: 2879228 Threads: 8 Questions: 1775241843 Slow queries: 5581 Opens: 4182 Flush tables: 1 Open tables: 3841 Queries per second avg: 616.568" ["sqlstate"]=> string(5) "00000" ["protocol_version"]=> int(10) ["thread_id"]=> int(127281240) ["warning_count"]=> int(0) } ["result_id"]=> object(mysqli_result)#36 (5) { ["current_field"]=> int(0) ["field_count"]=> int(20) ["lengths"]=> NULL ["num_rows"]=> int(5) ["type"]=> int(0) } ["result_array"]=> array(0) { } ["result_object"]=> array(0) { } ["custom_result_object"]=> array(0) { } ["current_row"]=> int(0) ["num_rows"]=> int(5) ["row_data"]=> NULL } 1001_1915922471 - HappyFans Club - 开心粉丝团
1001_1915922471 large avatar

1001_1915922471

1001_1915922471是第161663603号会员,加入于2018-01-28 18:51

签名:

个人主页:

所在地:

1001_1915922471 最近创建的主题

  1001_1915922471 最近回复了

  • 回复了 村长 创建的主题 【第823关通关攻略】

   一个游戏一关打20多变是否太过份了。 2019-01-06
  • 回复了 村长 创建的主题 【第820关通关攻略】

   玩一个游戏要看耐心但耐心是有限的。 2019-01-04
  • 回复了 1001_925188260 创建的主题 【953关】

   发表的评论还是2016年的现在是2019年了时间都过3年了还有什么意义呢? 2019-02-13
  • 回复了 1001_856983954 创建的主题 【983关】

   983这一关太难打过关了,没有目标没有方向是否有问题?为什么😣这么难打过?请解释一下。 2019-02-25
  • 回复了 1001_837191221 创建的主题 【876关】过关攻略

   游戏游戏本身应该是玩儿的开心快乐,可是这游戏玩儿的不开心快乐。一关要打20多遍。别说快乐烦都烦死了。我玩儿尽两年,越玩越不高兴😠不但不高兴反而还生气。为了身体健康我还是早点罢手吧! 2019-01-23

  HappyFans Club - 开心粉丝团

  现在注册 已注册请 登入