object(CI_DB_mysqli_result)#35 (8) { ["conn_id"]=> object(mysqli)#18 (19) { ["affected_rows"]=> int(5) ["client_info"]=> string(79) "mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 38fea24f2847fa7519001be390c98ae0acafe387 $" ["client_version"]=> int(50012) ["connect_errno"]=> int(0) ["connect_error"]=> NULL ["errno"]=> int(0) ["error"]=> string(0) "" ["error_list"]=> array(0) { } ["field_count"]=> int(20) ["host_info"]=> string(20) "10.9.2.11 via TCP/IP" ["info"]=> NULL ["insert_id"]=> int(0) ["server_info"]=> string(18) "5.6.28-cdb2016-log" ["server_version"]=> int(50628) ["stat"]=> string(157) "Uptime: 2665042 Threads: 10 Questions: 1663545475 Slow queries: 38178 Opens: 1026280 Flush tables: 1 Open tables: 3942 Queries per second avg: 624.209" ["sqlstate"]=> string(5) "00000" ["protocol_version"]=> int(10) ["thread_id"]=> int(120315175) ["warning_count"]=> int(0) } ["result_id"]=> object(mysqli_result)#36 (5) { ["current_field"]=> int(0) ["field_count"]=> int(20) ["lengths"]=> NULL ["num_rows"]=> int(5) ["type"]=> int(0) } ["result_array"]=> array(0) { } ["result_object"]=> array(0) { } ["custom_result_object"]=> array(0) { } ["current_row"]=> int(0) ["num_rows"]=> int(5) ["row_data"]=> NULL } 3002_1528747904 - HappyFans Club - 开心粉丝团
3002_1528747904 large avatar

3002_1528747904

3002_1528747904是第130166770号会员,加入于2017-09-28 19:08

签名:

个人主页:

所在地:

3002_1528747904 最近创建的主题

  3002_1528747904 最近回复了

  • 回复了 安卓鱼老板 创建的主题 【活动】飞行小能手

   [萌海兔囧][萌海兔囧][萌海兔囧][萌海兔囧][萌海兔囧][萌海兔囧][萌海兔囧][萌海兔囧][萌海兔囧][萌海兔囧] 2017-10-08
  • 回复了 3002_1522456307 创建的主题 雪花雪花

   600楼是我的[萌海兔可爱][萌海兔可爱][萌海兔高兴]
   2017-10-15
  • 回复了 3002_1522456307 创建的主题 雪花雪花

   [萌海兔囧] 2017-10-15
  • 回复了 安卓鱼老板 创建的主题 【社区活动】遇见嫦娥姐姐

   嫦娥姐姐:我们去玩吧!
   兔:我去叫后羿哥哥。
   后羿哥哥:去哪玩?
   嫦娥姐姐:地球!
   兔:原来鱼老板这么牛 逼!
   后羿哥哥:他咋牛 逼了?
   兔:他创造了一个叫“开心水族箱”的游戏,耗费了很多毛爷爷!
   嫦娥姐姐、后羿哥哥:我可不想耗费毛爷爷,太可怕了! 2017-10-02
  • 回复了 3002_1522456307 创建的主题 雪花雪花

   [萌海兔囧][萌海兔囧] 2017-10-15

  HappyFans Club - 开心粉丝团

  现在注册 已注册请 登入