object(CI_DB_mysqli_result)#33 (8) { ["conn_id"]=> object(mysqli)#18 (19) { ["affected_rows"]=> int(5) ["client_info"]=> string(79) "mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 38fea24f2847fa7519001be390c98ae0acafe387 $" ["client_version"]=> int(50012) ["connect_errno"]=> int(0) ["connect_error"]=> NULL ["errno"]=> int(0) ["error"]=> string(0) "" ["error_list"]=> array(0) { } ["field_count"]=> int(20) ["host_info"]=> string(20) "10.9.2.11 via TCP/IP" ["info"]=> NULL ["insert_id"]=> int(0) ["server_info"]=> string(18) "5.6.28-cdb2016-log" ["server_version"]=> int(50628) ["stat"]=> string(152) "Uptime: 3398333 Threads: 6 Questions: 1667843457 Slow queries: 8276 Opens: 4915 Flush tables: 1 Open tables: 3668 Queries per second avg: 490.782" ["sqlstate"]=> string(5) "00000" ["protocol_version"]=> int(10) ["thread_id"]=> int(121007202) ["warning_count"]=> int(0) } ["result_id"]=> object(mysqli_result)#34 (5) { ["current_field"]=> int(0) ["field_count"]=> int(20) ["lengths"]=> NULL ["num_rows"]=> int(5) ["type"]=> int(0) } ["result_array"]=> array(0) { } ["result_object"]=> array(0) { } ["custom_result_object"]=> array(0) { } ["current_row"]=> int(0) ["num_rows"]=> int(5) ["row_data"]=> NULL } 5001_82179158 - HappyFans Club - 开心粉丝团
5001_82179158 large avatar

5001_82179158

5001_82179158是第153621995号会员,加入于2017-12-23 19:12

签名:

个人主页:

所在地:

5001_82179158 最近创建的主题

  5001_82179158 最近回复了

  • 回复了 船长 创建的主题 今天的么么狐有什么不同?说出赢豪礼!

   第一处么么狐脸部表情不样。第二处么么狐帽子的蝴蝶结颜色不一样。第三处么么狐头饰不样。第四处么么狐默镜反光纹不一样。第五处么么狐左肩膀,衣领颜色不一样。第六处么么狐手里的口红颜色不一样。第七处么么狐尾巴端竖起的部不一样。第八处么么狐头上的爱心不样。第九处么么狐镜子里的尾巴端处不一样。第十处么么狐衣柜里帽子颜色不一样。第十一处么么狐衣柜里帽子的彩条不一样。第十二处么么狐衣柜里大阳镜不一样。第十三处么么狐衣柜里太阳镜光色不一样。 2018-01-28
  • 回复了 船长 创建的主题 破解魔术全靠你,猜出就能赢豪礼!

   紫咪,莱萌鸡,爱逗蛙,栗熊,嘟嘟河马! 2018-03-23
  • 回复了 船长 创建的主题 土味情话比一比,被你撩到就送礼!

   么么狐说“你在画什么”
   粟熊说“我在写情书呀”
   么么
   狐说“写的这是什么鸟字呀”
   粟熊说“I love you” 2018-05-25
  • 回复了 船长 创建的主题 帮么么狐找真爱,豪礼送送送

   栗熊走出迷阵! 2018-05-18
  • 回复了 船长 创建的主题 帮么么狐找真爱,豪礼送送送

   栗熊[干杯] 2018-05-18

  HappyFans Club - 开心粉丝团

  现在注册 已注册请 登入